Gjeldende klokkeslett i Norge
Gjeldende tid i europeiske land

Tidssoner i Nord-Amerika
Tidssoner i Mellom-Amerika
Tidssoner i Sør-Amerika
Tidssoner i Karibien
Tidssoner i Afrika
Tidssoner i Øst-Asia
Tidssoner i Vest-Asia
Tidssoner i Australia
Tidssoner i Atlanterhavet
Tidssoner i Stillehavet
Tidssoner i Indiahavet

Ofte brukte Lenker

Tid i Toronto
Tid i Vancouver

Tid i New York
Tid i Miami
Tid i Chicago
Tid i Las Vegas
Tid i Los Angeles

Tid i Buenos Aires, Argentina
Tid i Santiago, Chile
Tid i London
Tid i Lisboa
Tid i Wien
Tid i Mallorca
Tid i Moskva
Tid i Athen

Tid i Marokko
Tid i Kairo

Tid i Durban, Sørafrika
Tid i Singapore
Tid i Tokyo
Tid i Vietnam

Tid i Brisbane
Tid i Sydney
Tid i Melbourne

Tid i New Zealand

Bookmark and Share